top of page

Jae ja

hulgimüügipinnad

Jae- ja hulgimüügi ettevõtete kõrgendatud nõudmised kaasaegsetele turvasüsteemidele on mitmetahulised ja tihti spetsiifilised.

Arvestades väliseid ohutegureid nagu vargus, rööv, vandalism, terrorism, huligaanus jne., on kindlasti lisariskiks sisemised ohuallikad nagu lohakus, pettus, distsiplineerimatus ning palju muud.

Väga tähtsal kohal on tuleohutus ja evakuatsiooni lahendused.

Paljusid eelpool mainitust reguleerib seadus, mis aga ei käsitle iga objekti kõiki iseärasusi ja spetsiifikat

 

Ohutussüsteemidele lisaks pakume eritooteid ja teenuseid, mis võimaldavad tagada Kliendile maksimaalse turvasüsteemide kasutamise mugavuse ja oma ettevõtte üldhalduse ja juhtimissüsteemide kasutamise koos turvasüsteemidega.

Lisateenused jae- ja hulgimüügipindade haldajatele

 • Automaatne inimeste loendamine hoonetes või territooriumil 

 • Jaemüügipindade puhul võimalik külastajate loendamine eraldatuna personalist 

 • Jaemüügipindade puhul võimalik riiulite vahelise ala muutmine turvatsooniks ja selle sünkroniseerimine videovalvesüsteemi häiresüsteemi osaga 

 • Turvaväravate paigaldamine ja hooldus 

 • Turvaväravate sünkroniseerimine videovalvesüsteemiga 

 • Läbipääsusüsteemidele personaalsete magnetkaartide tootmine ja sisestamine süsteemi 

 • Biomeetriliste läbipääsusüsteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus 

 • Tööajaarvestuse integreerimine läbipääsusüteemi 

 • Transpordivahenditele numbrituvastsusega läbipääsusüteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus 

 • Automaatne time laps süsteemi sünkroniseerimine transpordivahendi läbimisele varavaid või kaalumehhanisme

 • Tõkkepuude ja väravate paigaldamine ning elektroonse juhtimise paigaldus ja hooldus  

 • Turnikeede paigaldamine ning elektroonse juhtimise paigaldus ja hooldus 

                                                       Fennec LIS´s OÜ poolt pakutavad teenused

 

 • Tehniline valve            

 • Väljakutseteenus         

 • Videovalve                             

 • Tulehäire valve             

 • Tulekahju häireedastusteenus

 • Läbipääsusüsteemid    

 • Tõkkepuude, väravate ja turnikeede projekteerimine, piagaldus ja hooldus

 • Mehitatud valve 

 • Ürituste turvamine 

 • ATS hooludus 

 • ATS süsteemide projekteerimine ja paigaldus 

 • Videosüsteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus

 • Valvesüsteemide projekteerimne , paigaldus ja hooldus

 • Büroohoonete elektroonse juhtimise terviklkahendused süsteemidel “Innerrange” ja “Foxsec” Projekteerimine , paigaldus ja hooldus. 

 • Tulekahju häireedastusteenus seisneb kõrgendatud riskiga objektil asuva automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi (ATS) häireteadete automaatses edastamises päästeameti häirekeskusesse

 • Läbipääsusüsteemid    

 • Lao ja tootmishoonete elektroonse juhtimise terviklahendused süsteemidel “Innerrange” ja “Foxsec” Projekteerimine , paigaldus ja hooldus. 

Fennec LIS´s poolt pakutavate teenuste tellimisel , tutvuvad meie ettevõtte spetsialistid Teie objekti ja tellimusega pärast mida edastatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul Teile esmane pakkumine.

bottom of page