top of page
DSC03523 копия.jpg
Fls.png

  Perimeetri Tehnilise-Videovalve
teenuse kirjeldus

Teenus „Perimeetri Tehniline-Videovalve“ on tehnilise perimeetrivalve üks vormidest.

 

Valvatavale objektile paigaldatavad juhtmevabad
liikumisandurid on varustatud kaameratega (turvalisuse tase grade 2).
Pakutava perimeetri tehnilise-videovalve eelised:
 maksimaalne turvalisus ja vara kaitse,
 valehäiretele patrullekipaažide väljasõidud välistatud,
 inimlikest eksimustest tekkivate kahjude välistamine,
 valvatava vara haldaja/omanik saab kontrollida häire põhjust häireraporti videolõigust äppi teel,
 häirepõhise videosalvestuse olemasolu turvaettevõtte kaitsud serveris,
 valvesüsteem on äppist valvestatav,
 häirepõhise videosalvestuse järelvaatamise võimalus äppi teel,
 perimeetri-videovalve tehnika paigaldamiseks ei ole vaja teha lisakulutusi, sest kõik vajaliku on teenuse hinnas,
 turvaettevõte saab võimaldada juurdepääsu videosalvestusele (kui see ei ole vastuolus andmekaitseseadusega).

TEENUSTE KIRJELDUSED

 Häirepõhise videolõigu vaatamise võimalus reaalajas: Valvetehnika-videotehnika tootja poolt loodud äppi vahendusel on Kliendil
võimalik vaadelda häirepõhist videolõiku, ehk siis reaalajas toimuvat ja häiret põhjustavat sündmust.
 Järelvaatamise võimalus: Valvetehnika-videotehnika tootja poolt loodud äppi vahendusel häirepõhiste videoklippide/foteseeriate
järelvaatamise võimalus.
 Videosalvestuse võtmise võimalus: Häirepõhiste videoklippide/fotoseeriate võtmine ja Kliendile andmine, turvaettevõtte kaitstud
serverist.
 Perimeetrivalve paigaldus: valveobjektile paigaldatakse turvaettevõtte mastidele/kolmjalgadele perimeetrivalvetehnika
(kaameratega liikumisandurid). Paigaldus ei vigasta pinnast.
 Demontaaž: turvaettevõte loeb demontaažiks kõiki kordi, millal Tellija soovib demonteerida valvesüsteemi tervikuna või selle üksikut
osa.
 Demontaaž ennem lepingu lõppkuupäeva: ennetähtaegne demontaaž on Tellija soovist/tegevusest tulenev demontaaž.
 Patrullekipaaži tugi: tehniline ja isikuline valmidus reageerida minimaalse ajaga Tellija objektilt tulnud häirele.
 Patrullekipaaži väljasõit: spetsiaalse koolituse läbinud turvatöötaja väljasõit valveobjektile, tuvastamaks ja peatamaks kahju.
 Turvatehniku väljakutse: spetsialisti väljakutse valveobjektile Tellija poolt või lähetamine turvaettevõtte poolt. Mõlemal korral on
eesmärgiks objekti turvalisuse tagamine või taastamine.
 Tugevvoolu elektriku väljakutse: spetsialisti väljakutse valveobjektile Tellija poolt või lähetamine turvaettevõtte poolt. Mõlemal
korral on eesmärgiks objekti turvalisuse tagamine või taastamine. Spetsialisti vajadus tuleneb toitevoolu/tugevvoolu rikkest.
 Mehitatud valve ilma etteteatamiseta: valveobjektil on turvatöötaja, kes kaitseb Tellija vara. Teenuse tellimiseks vajalik
etteteatamise aeg 2 tundi. Teenuse hind 20 EUR tunnis.
Klassikaline mehitatud valve: valveobjektil on turvatöötaja , kes kaitseb Tellija vara. Teenuse tellimiseks vajalik etteteatamise aeg
30 päeva. Riiklikel pühadel teenuse hind on kahekordne.

 


Patrullekipaaži tuge teostavad Forus Security AS ; FLS´s OÜ


Juriidilise isiku tegevuse vastutuse kindlustust teostab If P&C Insurance AS : Poliis 3X3012004293058
Juriidilist ja advokaaditeenust teostab Advokaadibüroo Emeraldlegal OÜ


Meeldiva koostöö ootel
+372 56 577 672                           +372 56 888 503                      klienditeenindus
jaanus@fls.ee                                  myyk@fls.ee                             klienditeenindus@fls.ee

Perimeetrivalve orienteeruvad näidishinnad


Perimeetri tehnilise valve hind objektile, mille perimeetri pikkus on kuni 60 meetrit

Hind ühe kuu teenuse eest : 100€

SOOVIN NÄIDISPAKKUMIST PERIMEETRI TEHNILISELE VALVELE KAAMERATE JA LIIKUMISANDURITEGA.

Valve- ja videotehnika tootjad
AJAX ja VIDEOFIED

LÄHETAGE MEILE ANDMED OMA SOOVIDEST JA TUTVUGE MEIE PAKKUMISTEGA

Soovin valvet sellisel moodusel.
Kui ei tea mida soovite küsige kõiki variante

Minu valvet vajava objekti perimeetri pikkus:

bottom of page