top of page

Videovalvekeskus

Kui peremees puhkab - 

hoiame meie silma peal

Videovalve on üks paljudest kaugjälgimistehnoloogiale tuginevatest tehnilise valve alaliikidest, mis omakorda jaguneb juriidiliste aspektide ja tehniliste lahenduste poolest mitmeks iseisvaks teenuse vormiks.

Fennec LIS´s poolt kasutatavd kõrgtehnoloogilised videosüsteemid välistavad inimfüsioloogiast tulenevaid vigu. 

Videovalvekeskuse turvatöötajate/dispetšerite esmaülesanneteks on tagada reaalajas objektide maksimaalne turvalisus, analüüsides videomonitooringu signaale ja reaalajas toimuvat valveobjektil, avastamaks valveobjekti ohustavaid tegureid, ennetades selliselt võimalikke ründeid ja muid õigusvastaseid tegevusi, mis võivad kahjustada Kliendi vara.

 

Ründe korral lähetatakse valveobjektile, maksimaalse kiirusega, vajalik kogus patrullekipaaže. Ekipaažide kogus sõltub objekti suurusest ja ründe olemusest. Peatades esmase võimaliku kahju, ründe korraldanud isiku kinnipidamise teel.

Juhtumist informeeritakse politseid, Klienti ja vajadusel päästeametit. Reaalse ründe korral edastatakse poltseile videosalvestused valveobjektil toimunust.

Kõikide videovalvest tulenevate ülesannete täitmiseks kasutatakse Fennec LIS´s  videovalvekeskuses erinevaid opertiivahldussüsteeme ja videomonitooringu reaalajas jälgimist koos videoanalüütikaga ning ründe korral momentaalst videopildi taasesitusprogramme.

Fennec LIS´s  töötajate väljaõpe ja juhtimissüsteem vastab ISO9001 standarditele, mida auditeeritakse igal aastal.

Videovalve erinevad tõlgendused

 

  • Videovalve – valveobjekti kaugjälgimine jälgimisseadmestiku abil  eesmärgiga jälgida valveobjekti ja valveobjektil toimuvaid protsesse ja reageerida valveobjektil toimuvatele protsessidele lepingus kokkulepitud viisil;

  • Häirepõhine videovalve – videopildi visuaalvaatlus juhtimiskeskusessse saabunud häiresignaali korral eesmärgiga tagada suurem efektiivsus häirete fikseerimisel;

  • Videopatrull – valveobjekti jälgimine videopildi vahendusel kokkulepitud aegadel/sagedustel tuvastamaks valveobjekti olukorra või toimuvate protsesside vastavus soovitud tingimustele;

  • Videomonitooring – valveobjekti reaalajas kaugjälgimine eesmärgiga jälgida valveobjekti ja valveobjektil toimuvaid protsesse  ja reageerida valveobjektil toimuvatele protsessidele lepingus kokkulepitud viisil;

bottom of page