top of page

Mehitatud

valve

Mehitatud valve teenuse kasutamine on vajalik objektidel, kus ainult tehnilised valvelahendused võivad osutuda ebapiisavateks.

Mehitatud valveteenuse eesmärgiks on valvatavate objektide vastu suunatud või neid ohustava õigusrikkumise ennetamine, tõkestamine ja tõrjumine.

Objekti mehitatud valve koosneb vastavaid ülesandeid täitvatest turvatöötajatest, keda juhivad meie kogenud turvajuhid.

Objekti mehitatud valve teenuse korral viibivad meie turvatöötajad valvataval objektil vastavalt kokkulepitule. Turvatöötaja esmane ülesanne on ohtlike situatsioonide ettenägemine ja võimaluse korral ärahoidmine.

Meie turvatöötajad on ühtses vormis ja varustatud erivahenditega. Nad omavad vastavat väljaõpet ning suudavad lahendada konfliktsituatsioone ning reageerida ja tegutseda erinevates häireolukordades.

Raadiosaatja abil on tagatud turvatöötajate pidev side juhtimiskeskusega.

Häireolukorras edastatakse kohe info juhtimiskeskusse, kust vajadusel saadetakse teele täiendavad patrullekipaažid.

                                                       Fennec LIS´s OÜ poolt pakutavad teenused

 

 • Tehniline valve            

 • Väljakutseteenus         

 • Videovalve                             

 • Tulehäire valve             

 • Tulekahju häireedastusteenus

 • Läbipääsusüsteemid    

 • Tõkkepuude, väravate ja turnikeede projekteerimine, piagaldus ja hooldus

 • Mehitatud valve 

 • Ürituste turvamine 

 • ATS hooludus 

 • ATS süsteemide projekteerimine ja paigaldus 

 • Videosüsteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus

 • Valvesüsteemide projekteerimne , paigaldus ja hooldus

 • Büroohoonete elektroonse juhtimise terviklkahendused süsteemidel “Innerrange” ja “Foxsec” Projekteerimine , paigaldus ja hooldus. 

 • Tulekahju häireedastusteenus seisneb kõrgendatud riskiga objektil asuva automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi (ATS) häireteadete automaatses edastamises päästeameti häirekeskusesse

 • Läbipääsusüsteemid    

Fennec LIS´s poolt pakutavate teenuste tellimisel , tutvuvad meie ettevõtte spetsialistid Teie objekti ja tellimusega pärast mida edastatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul Teile esmane pakkumine.

bottom of page