top of page
4K Pro Bullet Camera-0.png
Fls.png

Videovalve - Videoanalüütika


 

Videovalve-Videoanalüütika teenuse kirjeldus.
Teenus „Videovalve koos klassikalise perimeetri tehnilise valvega“ on videoanalüütika üks vormidest. Valvatavale objektile paigaldatud
videovalvekaamerad on sünkroniseeritud turvasüsteemiga (turvalisuse tase grade 3)
Pakutava videovalve/tehnilise valve komplekslahenduse eelised:
 maksimaalne turvalisus ja vara kaitse,
 inimlikest eksimustest tekkivate kahjude välistamine,
 valvatava vara haldaja/omanik saab igal ajahetkel vaadelda oma vara ja territooriumit,
 videosalvestuse olemasolu nii objekti videosalvestis kui turvaettevõtte kaitsud serveris,
 videoalvekaamerad on äppist valvestatavad (saranaselt klassikalisele tehnilisele valvele),
 äppist reaalajas videopildi vaatamise ja videosalvestuse järelvaatamise võimalus,
 videotehnika paigaldamiseks ei ole vaja teha lisakulutusi,

sest kogu videovalvetehnika paigaldatakse turvaettevõtte tripodidele. (ei vigasta pinnast),
 turvaettevõte saab võimaldada juurdepääsu videosalvestusele (kui see ei ole vastuolus andmekaitseseadusega)

TEENUSTE KIRJELDUSED

 Videovalve-Videoanalüütika: videopildi analüütiline töötlus, mis võimaldab valvealale lubamatul sisenemisel genereerida häire.
 Videopildi vaatamise võimalus reaalajas: sisenedes personaalse turvakoodiga oma objekti videokontole on võimalik vaadelda objektil
toimuvat.
 Järelvaatamise võimalus: sõlmides selle koostööpakkumise alusel valveteenuse lepingu, salvestab turvaettevõte oma kaitstud serverisse 10 GB
videosalvestust iga videovalvekaamera kohta. Sellises mahus garanteeritakse Tellijale ka järelvaatamise võimalust.
 Järelvaatamise võimalus kuni 5 TB : sõlmides selle koostööpakkumise alusel valveteenuse lepingu, salvestab turvaettevõte oma kaitstud
serverisse 10 GB videosalvestust iga videovalvekaamera kohta, mille järelvaatamine on Tellijale tasuta. Tellijal on võimalus sõlmida kokkulepe
lisa järelvaatamise teenus kuni 5 TB osas ühe videokaamera kohta. Peale kokkuleppe sõlmimist garanteeritakse Tellijale sellises mahus
järelvaatamise võimalust.
 Videosalvestuse võtmise võimalus: salvestuse maht 10 GB ühe kaamera kohta, või kui Tellija on sõlminud järelvaatamise võimaluse 5 TB osas,
on salvestuse mahuks 5 TB iga videovalvekaamera kohta.
 Videovalve paigaldus: valveobjektile paigaldatakse turvaettevõtte mastidele/postidele videovalvetehnika. Paigaldus ei vigasta pinnast.
 Demontaaž: turvaettevõte loeb demontaažiks kõiki kordi, millal Tellija soovib demonteerida valvesüsteemi tervikuna või selle üksikut osa.
 Patrullekipaaži tugi: tehniline ja isikuline valmidus reageerida minimaalse ajaga, Tellija objektilt tulnud häirele.
 Patrullekipaaži väljasõit: spetsiaalse koolituse läbinud turvatöötaja väljasõit valveobjektile, tuvastamaks ja peatamaks kahju
 Turvatehniku väljakutse: spetsialisti väljakutse valveobjektile Tellija poolt või lähetamine turvaettevõtte poolt. Mõlemal korral on eesmärgiks
objekti turvalisuse tagamine või taastamine.
 Tugevvoolu elektriku väljakutse: spetsialisti väljakutse valveobjektile Tellija poolt või lähetamine turvaettevõtte poolt. Mõlemal korral on
eesmärgiks objekti turvalisuse tagamine või taastamine. Spetsialisti vajadus tuleneb toitevoolu/tugevvoolu rikkest.
 Mehitatud valve ilma etteteatamiseta: valveobjektil on turvatöötaja, kes kaitseb Tellija vara. Teenuse tellimiseks vajalik
etteteatamise aeg 2 tundi. Teenuse hind 20 EUR tunnis.
 Klassikaline mehitatud valve: valveobjektil on turvatöötaja , kes kaitseb Tellija vara. Teenuse tellimiseks vajalik etteteatamise aeg 30
päeva. Riiklikel pühadel teenuse hind on kahekordne.


Meie teenust toetavad oma professionaalsusega meie koostööpartnerid:


Patrullekipaažide tugi: Forus Security AS 


Juriidilise isiku tegevuse vastutuse kindlustus: If P&C Insurance AS : Poliis 3X3012004293058


Juriidiline ja advokaaditeenus: Advokaadibüroo Emeraldlegal OÜ

Meeldiva koostöö ootel


+372 56 577 672                                   +372 56 888 503                                   klienditeenindus
jaanus@fls.ee                                         myyk@fls.ee                                           klienditeenindus@fls.ee


ja kogu FLS OÜ kollektiiv

Videovalve-Videoanalüütika orienteeruvad näidishinnad


Analüütikaga Videovalve hind objektile, mille perimeetri pikkus on kuni 400 meetrit

Hind ühe kuu teenuse eest : 430€

SOOVIN NÄIDSIPAKKUMIST PERIMEETRI ja OBJEKTI VIDEOVALVELE-VIDEOANALÜÜTIKALE.

Videotehnika tootjad MILESIGHT ja HIKVISION

LÄHETAGE MEILE ANDMED OMA SOOVIDEST JA TUTVUGE MEIE PAKKUMISTEGA

Soovin valvet sellisel moodusel.
Kui ei tea mida soovite küsige kõiki variante

Minu valvet vajava objekti perimeetri pikkus:

bottom of page